Purim

Sreda 16.03.2022. Esterin post (Taanit Esther)

Traje od zore (pojave prve svetlosti tog dana u 4 sata i 17 minuta) do sumraka (do pojave potpunog mraka u 18 sati i 15 minuta) na dan 16.03.2022. ove godine ili 13 Adar II 5782 (po jevrejskom kalendaru). Podsećamo da je jevrejski kalendar kombinacija solarnog i lunarnog kalendara te da svake godine praznici padaju na različit datum po gregorijanskom kalendaru. Dozvoljeno je da se probudimo pre početka posta i pojedemo obrok. Dozvoljeno je da deca, trudnice, dojilje, stara i nemoćna lica budu izuzeta od posta.

Prema priči o Purimu tada postimo da bi se setili da su jevrejski narod i Ester postili 3 dana pre nego što je Ester prišla kralju Ahašverošu u ime jevrejskog naroda. Ester je postila veče i prva dva dana Pesaha ali pošto je po halahi (jevrejskom religijskom zakonu) zabranjeno postiti na Pesah, post je pomeren na dan kada dočekujemo Purim.

Ubraja se u manje postove. Ako 13. Adar pada na petak ili subotu tj. na Šabat posti se u četvrtak pre tog Šabata, a ne može se pomeriti dan unapred kao što je običaj za sve manje postove zato što bi tada pao na Purim. Poslednji put se to desilo 2017. godine  a desiće se opet 2024. godine. 

Purim

Purim ove godine pada na 16.03.2022. Tada se sećamo na spasenje jevrejskog naroda pre više od 2000 godina. Jevreji su bili podanici Persijskog carstva u 4. veku PNE. Tada je Persijom vladao kralj Ahašveroš i kraljica Vašti. Ahašveroš je organizovao gozbu koja je trajala danima. U jednom trenutku je zapovedio Vašti da se pojavi pred gostima što je ona odbila. Nakon toga je bila proterana sa dvora a kralj je organizovao bal da bi pronašao novu kraljicu. Među devojkama pojavila se i Ester koja se odmah dopala kralju koji ju je proglasio novom kraljicom iako je ona odbila da otkrije svoje poreklo.

Umeđuvremenu poznati antisemita Haman je postao premijer carstva i kraljev savetnik. Mordehaj vođa Jevreja i Esterin rođak, oglušio se o kraljevu naredbu i odbio je da se pokloni Hamanu. Haman je bio uvređen i ubedio je kralja da izda dekret kojim naređuje pogubljenje svih Jevreja na dan 13. Adar koji je odabrao pomoću kocki koje je bacio (na hebrejskom pur je kocka, im je nastavak za množinu pa je Purim ime praznika).

Mordehaj je okupio sve Jevreje u carstvu i ubedio ih da poste i da se mole Bogu. Umeđuvremenu Ester je pozvala kralja i Hamana na gozbu tokom koje je otkrila kralju njen pravi identitet. Haman je obešen, Mordehaj je zauzeo Hamanovo mesto i novi dekret je donet gde je dozvoljeno da Jevreji imaju pravo da se brane protiv neprijatelja.


Šušan purim

Slavi se kao drugi dan Purima 17.03.2022.. Prema predanju 13. Adara je počela borba između Jevreja i neprijatelja u celom carstvu koja je trajala 1 dan. Pa su 14. Adara slavili pobedu. Međutim, u većim gradovima koji su bili opasani zidinama kao što su Šušan (glavni grad persijskog carstva) i Jerusalim borba je trajala 2 dana zato što je bilo više neprijatelja te su stoga pobedu slavili 15. Adara.


Hamanove uši (hebrejski: Oznei Haman) ili Hamantašen je slatko pecivo koje se konzumira na Purim. Različiti izvori govore različito o istoriji, poreklu i značenju naziva.

Naziv Hamanove uši vodi poreklo iz perioda kada su pre pogubljenja odsecane uši zlom čoveku.

Hamantašen vodi poreklo iz jidiša gde je Ha određeni član u hebrejskom (poput određenog člana the u engleskom), man od reči mohn što znači seme maka i tash što znači džep, tako dobijamo reč Hamantašen ili džep napunjen semenkama maka.

Kako se Purim slavi:

  1. Čita se Megilat Ester (tokom dana)

  2. Težimo da pomognemo najmanje dvema osobama kojima je pomoć potrebna (tokom dana)

  3. Poklanja se dve vrste voća žena ženi a muškarac muškarcu (tokom dana)

  4. Okupimo se oko stola, jedemo, odgovorno pijemo i zabavljamo se (uveče)

  5. Bonus poeni ako ste kostimirani


Zanimljivost: U Izraelu možete par dana pre Purima ali i par dana posle Purima sretati decu koja svaki dan kostimirana idu u školu kao i ljude čiji poziv ali i firma to dozvoljavaju. 

Chag Purim Sameach! 

Srećan Purim!