Šabat uz kolače i čaj

Šabat uz kolače i čaj

12. april, PETAK - 18.00 sati, Kafe Opera, Sokolski dom, Ise Bajića bb

Ženska sekcija Vas poziva na Šabat uz kolače i čaj. Molimo vas da ponesete neku porodičnu fotografiju o kojoj želite da pričate.

Molimo Vas da se prijavite najkasnije do četvrtka 11. aprila 2024. radi rezervacije mesta.

Hvala!

Ženska sekcija JONS