СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ
ОГРАНАК САНУ У НОВОМ САДУ

Има част да Вас позове нa предавање:
ЉУДСКА ПРАВА
ОД НИРНБЕРГА ДО ДАНАС  

Видео снимак предавања које је на позив САНУ, у 98. години живота, снимио БЕН ФЕРЕНЦ, нирнбершки тужилац

Уводна реч: aкадемик Тибор Варади
Коментатори: социолог Соња Лихт,

професор Миодраг Јовановић и професор Јелена Волић-Хелбуш

Свечана сала Огранка САНУ у Новом Саду, Платонеум, Николе Пашића 6

Среда, 27. фебруар 2019. године у 17 сати

Одржавање предавања помогао Покрајински секретаријат за високо образовање и 
научноистраживачку делатност
Српска академија наука и уметности

Огранак САНУ у Новом Саду

21000 Нови Сад, Николе Пашића 6

www.ogranak.sanu.ac.rs