„Židovske obitelji u Iločkom rabinatu“, 17.12.2018.