Program

Program

Subota, 3. februar u 16 časova – Art klub
Obaveštavamo članove JONS-a da će Art Klub nakon duže pauze ponovo početi sa aktivnostima. Prvi kurs koji organizujemo će biti kurs crtanja u trajanju od šest nedelja koji će voditi mr. Gabriela Hajzler, a na kome će polaznici moći da se upoznaju sa osnovnim postulatima crtanja i teorije forme. Posebno bismo se radovali da nam se pridruže stari članovi Kluba. Očekujemo Vaše prijave. Gabriela Hajzler i Olga Ungar

Ponedeljak, 5. februar u 18 časova
Folklorna grupa Maayan:  Utisci sa puta u Izrael

Ponedeljak, 12. februar u 18 časova
Dr Eliezer Papo, Izrael - predavanje: "Konstrukcija sećanja na Andaluz u
evropskom jevrejstvu"

Ponedeljak, 19. februar u 18 časova
Mr Petar Đurđev, istoričar, direktor Istorijskog arhiva grada Novog Sada -
predavanje: "Jevreji Novog Sada u 18.v."

Ponedeljak, 26. februar u 19 časova 

Proslava praznika Purim u Velikoj sali JONS
Cena iznosi 300 dinara za članove Opštine, a 500 dinara za nečlanove. Pored
večere imaćemo živu muziku i tombolu a maske za maskenbal Vas molimo da
ponesete sa sobom.
Molimo članove koji imaju prigodne poklone za tombolu da ih donesu u kancelariju Opštine.
Prijave sa uplatom se primaju u kancelariji Opštine do 23. februara.
-- -- -- -- --
Jevrejska opština Novi Sad i ovoga puta organizuje tradicionalni Šolet koji će se održati 3. marta 2018. godine u Novom Sadu na Novosadskom Sajmu. Pozivamo sve članove jevrejskih opština da prisustvuju, 19-om po redu, Šoletu. Detaljna obaveštenja kao i program poslaćemo blagovremeno. Participacija 200 dinara.
-- -- -- -- -- -
Molimo sve one koji žele da apliciraju za bilo kakvu socijalnu pomoć da dostave svoj socijalni status sa najnovijim podacima (molimo dostaviti dokumentaciju o prihodima i rashodima domaćinstva).

-- -- -- -- -- --
Neradni dani: četvrtak i petak, 15. i 16. februar