Poziv na praznik ŠAVUOT

Poziv na praznik ŠAVUOT

Poštovani članovi,

Pozivamo vas da zajedno obeležimo praznik ŠAVUOT u UTORAK 11. juna  od 18 časova u Klubu JONS.

Ovoga puta praznik obeležavamo u istom terminu i u saradnji sa sekcijom za kulturu

Povodom ovog praznika kancelarija JONS neće raditi u  sredu i četvrtak 12. i 13. juna 2024.

JEVREJSKI PRAZNIK ŠAVUOT

12 - 13 jun 2024.

Šavuot na hebrejskom jeziku doslovno znači “sedmice”. To je praznik sedmica koji se slavi po isteku sedme sedmice nakon Pesaha. Na ovaj dan, šestog dana meseca Sivana, 600.000 punoletnih muškaraca Jevreja prisustvovalo je davanju Tore na Sinaju. Zbog toga se ovaj praznik naziva još i “Zman matan Toratenu” (vreme davanja naše Tore). Kako upravo u ovo doba godine pada i žetva ovaj praznik naziva se i “praznik žetve” (Hag ha-kacir). U Izraelu Šavout se slavi jedan dan - a u dijaspori dva.

Da bi se podvukao univerzalni karakter Tore uobičajeno je da se na ovaj praznik čita biblijski svitak o Rut u kome je opisano kako je Rut, Moavka po rođenju, napustila bogove svojih otaca udavši se za judejskog izbeglicu Mahlona, i kako je, nakon Mahlonove smrti, napustila i zemlju svog rođenja, krenuvši sa svojom svekrvom u Judeju u kojoj je zbog svog moavskog porekla (Moavci su bili zakleti neprijatelji Judejaca) mogla očekivati odbojnost i neprilike.

Njena spremnost da se podvrgne zapovedima Tore i njena rešenost da po svaku cenu sledi istinu na kraju bivaju nagrađene – udavši se za Boaza i rodivši Oveda koji je deda kralja Davida, Rut postaje ugaoni kamen izraelske kraljevske dinastije. Očekivani Mesija Davidov je samim tim njen potomak.

Šavuot je jedan od najstarijih i najzanimljivijih praznika. Kićenjem kuća i sinagoga cvećem i plodovima zemlje, Jevreji širom sveta obeležavaju Šavuot kao jedan od tri najveća praznika (Pesah, Šavuot, Sukot). Šavuot se smatra i nacionalnim praznikom, jer u Talmudu piše da je 6. sivana (maj-juni) Mojsije od Boga na Sinaju primio zavetnu ploču - Toru sa deset božjih zapovesti. Šavuot (što znači - sedmice) se naziva i Praznik prvih plodova. Uoči praznika kuće i sinagoge kite se cvećem i zelenilom.

Obično se jedu i piju mlečni proizvodi, a u svakoj kući mora biti dovoljno prvih plodova koji rastu na zemlji i drveću. To je jedan od tri jevrejska praznika kada su se svi morali prikazati pred Bogom. Obično se tog dana prinosila takozvana žrtva paljenica i nije se radio nikakav posao u polju. Zato ga istoričari smatraju vrlo starim i njegovo praznovanje vezuju za poljoprivredu i pradavna vremena, kada je vrhovni Bog bila Boginja zemlje. 

 

Srećan praznik Šavuot želi vam Jevrejska opština Novi Sad

 

HAG SHAVUOT SAMEAH!