Jom Ha’Zikaron i Jom Ha’Acmaut

Jom Ha’Zikaron i Jom Ha’Acmaut

Jom Ha’Zikaron i Jom Ha’Acmaut

 

Jom Ha’Zikaron - Dan sećanja je spomen-dan na sve žrtve, koje su svoje živote dale za jevrejsku državu – Izrael, da se ona izbori za pravo postojanja i samostalnost.

 

Jom Ha’Acmaut - Dan nezavisnosti je nacionalni praznik osnivanja Države Izrael, koji se ove godine obeležava u četvrtak 15. aprila. Nezavisnost Države Izrael, proglašena je 14. maja 1948. godine kada je David Ben Gurion javno pročitao Deklaraciju  o osnivanju Države Izrael. Po jevrejskom kalendaru Dan nezavisnosti se obeležava petog dana meseca Ijar.

 

Dan žalosti i dan sećanja na žrtve prethodi danu radosti i vere u budućnost. Kako to slikovito i sažeto opisuje celu istoriju jevrejskog naroda!
 
Tekst himne Države Izrael na sličan način govori o veri u život. Večita Nada spaja sve duše, da su hiljadugodišnja stremljenja zaista ostvarljiva uz veru i istrajnost. Čuda su moguća...

Naftali Herc Imber (Naphtali Herz Imber, 1856–1909), galicijski pesnik je pesmu Hatikva (Nada) napisao u Jašiju 1878. godine. Originalna verzija pesme je imala devet strofa, a izvorni naslov joj je bio Tikvatenu (Naša nada).

Na prvom cionističkom kongresu, 1897. godine, postala je himna ovog pokreta, a kasnije ju je aranžirao kompozitor Paul Benhajm (Benheim), sa muzikom zasnovanom na rumunsko-jevrejskoj narodnoj pesmi. Muziku himne je verovatno Samuel Koen (Cohen) komponovao 1888. godine. Mnogi muzikolozi tvrde da je osnova himne tema iz sinfonijske poeme „Vltava” Bedžiha Smetane (Bedřich Setana).

Kasnije je tekst izmenjen više puta do konačnog oblika, koji je dobio 1948. godine, kada je nastala Država Izrael, i kada je ova pesma postala njena himna.
 

U sadašnjem obliku himna se sastoji samo od jedne strofe i refrena originalne pesme. Najvažnija promena, koja se desila u tekstu je to da Jevreji više ne teže samo ka povratku u Cion (Sion), već u njemu žele stvoriti svoju slobobnu državu.

 

Prevod teksta Hatikve:

Sve dok u našim srcima

Duša Jevreja žudi

I napred, ka istoku,

Ka Cionu, oko gleda,

 

Naša nada nije još izgubljena.

Nada – dve hiljade godine stara:

Biti slobodan narod u svojoj zemlji,

Zemlji Ciona i Jerusalima.

 

https://www.youtube.com/watch?v=eO28hvVTdyk

 

 

Srećan Dan nezavisnosti!

Jevrejska opština Novi Sad