Program za novembar

Program za novembar

PROGRAM ZA NOVEMBAR

Ponedeljak, 6. novembar – 18 č.
Promocija knjige Istorija Jevreja u Velikoj Kikindi. Učestvuju autori Tijana Rupčić, Srđan Sivčev i Marko Milošev, direktor Narodnog muzeja Kikinda, Lidija Milašinović i urednik Vladislav Vujin. Izdavač Narodni muzej Kikinda


Četvrtak, 9. novembar - 18 časova
Setićemo se Kristalne noći - kada je 9. novembra 1938. započeo pogrom Jevreja širom Nemačke. Događaj je nazvan imenom Kristallnacht (kristalna noć) zbog velikog broja polomljenih izloga prodavnica čiji su vlasnici bili Jevreji. Nasilje usmereno protiv jevrejskih građana širom Nemačke bilo je prva naznaka onoga što danas nazivamo Holokaustom. Ovaj dan se obeležava
kao Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma.


Ponedeljak,13. novembar – 18 č.
Predstavljanje kandidata za predsednika JONS


Subota,18. novembar - JO Beograd

Ledor Vador vas poziva na Šabat učenje i druženje
11:00 Okupljanje
11:30 - 12:30 Interaktivno predavanje: Šabat kroz tekstove
12:45 - 13:45 Interaktivna radionica o Šabatu
14 - 15:00 Ručak
15:00 - 16:15 Organizovana šetnja po gradu
16:30 - 17:15 Havdala
Molimo vaše prijave do 10. novembra

Nedelja, 19. novembar - 19 časova - Studio M
Humanitarni koncert verskih zajednica
Jevrejsku opštinu Novi Sad predstavlja hor Hašira.


Ponedeljak, 20. novembar – 18 č.
Ženska sekcija: Druženje uz priču Ljiljane Lepuše o Menori i Zavetnom kovčegu.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
NA 23. SEDNICI IZVRŠNOG ODBORA JEVREJSKE OPŠTINE NOVI SAD ODRŽANOJ 23. OKTOBRA 2017. GODINE, DONETA JE ODLUKA DA SE IZBORNA SKUPŠTINA JEVREJSKE OPŠTINE NOVI SAD ZAKAŽE ZA NEDELJU 26. NOVEMBAR 2017. U 10 SATI, U KLUBU OPŠTINE
Dnevni red Skupštine:


1. Izbor Radnog predsedništva
2. Izbor Izborne komisije
3. Kratak izveštaj o radu JONS
4. Usvajanje Predloga Statuta
5. Glasanje od 11 do 14 časova


Na osnovu čl. 22 st. 2 Pravila JONS P O Z I V A J U se članovi JONS da najkasnije do 6. novembra 2017. godine kancelariji JONS, pisanim putem (uključujući i elektronskim putem), dostave imena lica koja predlažu za pojedine funkcije. Na Izbornoj skupštini 26.11.2017. bira se Predsednik, 10 članova Izvršnog odbora, 3 člana Nadzornog odbora, kao i 7 delegata – predstavnika JONS-a u Skupštini Saveza (članovi Izvršnog i Nadzornog odbora JONS mogu biti predloženi i birani i u organe Saveza). Izvršni odbor JONS će nakon isteka ovog roka sačiniti definitivni predlog liste kandidata za pojedine funkcije koji će vam biti dostavljen. Pozivaju se kandidati za predsednika da pripreme svoj program koji moraju predstaviti članstvu JONS-a u ponedeljak 13. novembra 2017. u 18 časova, u Klubu Opštine. Pravilima JONS-a je predviđeno da se glasanje sprovodi na Skupštini, ali da oni članovi Opštine koji žele da glasaju, ali su sprečeni lično da dođu iz opravdanih razloga (starost, bolest, odsustnost iz Novog Sada..), mogu o tome da obaveste kancelariju Opštine te će se kod njih poslati Radna grupa da sprovede glasanje, pre Skupštine. Stoga molimo sve one članove koji nisu u mogućnosti lično da dođu na Skupštinu a žele da izvrše svoje pravo i dužnost glasanja, da obaveste kancelariju JONS-a, kako bi se sačinila lista kućnih poseta i glasanja.

Obaveštavamo članove da je Izvršni odbor utvrdio Predlog Statuta JONS. Molimo članove da dostave svoje predloge i sugestije na Statut do petka 10. novembra. Članovi koji nemaju imejl adresu mogu Predlog statuta da pogledaju u kancelariji JONS.
Molimo Vas da proverite da li ste upisani u birački spisak koji se nalazi u Opštini i da li ste izmirili članarinu.

Izvršni odbor Jevrejske opštine Novi Sad

Sreda, 29. novembar u 19 časova - Muzej Vojvodina
Izložba: 300 godina od prve sinagoge u Novom Sadu: Petar Đurđev, direktor Arhiva Novog Sada i Goran Levi

ŠABAT U BUDIMPEŠTANSKOJ SINAGOGI
JONS vas vodi na dvodnevni izlet 24. i 25. novembra u tri sinagoge -
budimpeštansku, segedinsku i subotičku
1. dan - Polazak u 5 časova iz Novog Sada sa parkinga kod "Lokomotive" luksuznim autobusom Grand
toursa. Dolazak u Budimpeštu. Panoramsko razgledanje grada: Trg Heroja, Parlament, Andraši bulevar... Odlazak do Velike Sinagoge u Dohanjijevoj ulici. Šabat u Sinagogi i druženje. Odlazak u hotel na smeštaj (Berlin 3 zvezdice). Noćenje.
2. dan - Doručak. Nakon doručka odjava iz hotela i polazak prema Segedinu. Poseta Sinagogi. Potom
sledi polazak prema Srbiji. Dolazak u Suboticu i poseta Sinagogi. Dolazak u Novi Sad u kasnim
večernjim časovima u zavisnosti od zadržavanja na graničnim prelazima. Dotirana cena aranžmana samo za članove JONS je 10 Evra uz uslov plaćene članarine. Prednost - aktivnost u radu JONS
Program putovanja može imati manje izmene. Broj putnika je ograničen, na 45.
Prijave sa uplatom participacije do 10. novembra.


Kancelarija JONS