Izborna skupština

Izborna skupština

NA 23. SEDNICI IZVRŠNOG ODBORA JEVREJSKE OPŠTINE NOVI SAD ODRŽANOJ 23. OKTOBRA 2017. GODINE, DONETA JE ODLUKA DA SE IZBORNA SKUPŠTINA JEVREJSKE OPŠTINE NOVI SAD ZAKAŽE ZA


NEDELJU 26. NOVEMBAR 2017. U 10 SATI, U KLUBU OPŠTINE

Dnevni red Skupštine:
1. Izbor Radnog predsedništva
2. Izbor Izborne komisije
3. Kratak izveštaj o radu JONS
4. Usvajanje Predloga Statuta
5. Glasanje od 11 do 14 časova

Na osnovu čl. 22 st. 2 Pravila JONS P O Z I V A J U se članovi JONS da najkasnije do 6. novembra 2017. godine kancelariji JONS, pisanim putem (uključujući i elektronskim putem), dostave imena lica koja predlažu za pojedine funkcije.
Na Izbornoj skupštini 26.11.2017. bira se Predsednik, 10 članova Izvršnog odbora, 3 člana Nadzornog odbora, kao i 7 delegata – predstavnika JONS-a u Skupštini Saveza (članovi Izvršnog i Nadzornog odbora JONS mogu biti predloženi i birani i u organe Saveza). Izvršni odbor JONS će nakon isteka ovog roka sačiniti definitivni predlog liste kandidata za pojedine funkcije koji će vam biti dostavljen. Pozivaju se kandidati za predsednika da pripreme svoj program koji moraju predstaviti članstvu JONS-a u ponedeljak 13. novembra 2017. u 18 časova, u Klubu Opštine.

Pravilima JONS-a je predviđeno da se glasanje sprovodi na Skupštini, ali da oni članovi Opštine koji žele da glasaju, ali su sprečeni lično da dođu iz opravdanih razloga (starost, bolest, odsustnost iz Novog Sada..), mogu o tome da obaveste kancelariju Opštine te će se kod njih poslati Radna grupa da sprovede glasanje, pre Skupštine. Stoga molimo sve one članove koji nisu u mogućnosti lično da dođu na Skupštinu a žele da izvrše svoje pravo i dužnost glasanja, da obaveste kancelariju JONS-a, kako bi se sačinila lista kućnih poseta i glasanja.

Obaveštavamo članove da je Izvršni odbor utvrdio Predlog Statuta JONS. Molimo članove da dostave svoje predloge i sugestije na Statut do petka 10. novembra. Članovi koji nemaju imejl adresu mogu Predlog statuta da pogledaju u kancelariji JONS.

Molimo Vas da proverite da li ste upisani u birački spisak koji se nalazi u Opštini i da li ste izmirili članarinu.

Izvršni odbor Jevrejske opštine Novi Sad

---------------------------------------
---------------------------------------
Molimo sve koji putuju u Budimpeštu 24. i 25. novembra da donesu fotokopiju
prve strane pasoša jer treba da ih dostavimo agenciji do 1. novembra.

JONS