Izlet

Izlet

ŠABAT U BUDIMPEŠTANSKOJ SINAGOGI


JONS vas vodi na dvodnevni izlet 24. i 25. novembra u tri sinagoge - budimpeštansku, segedinsku i subotičku.


1. dan - Polazak u 5 časova iz Novog Sada sa parkinga kod "Lokomotive" luksuznim autobusom Grand toursa. Dolazak u Budimpeštu. Panoramsko razgledanje grada: Trg Heroja, Parlament, Andraši bulevar... Odlazak do Velike Sinagoge u Dohanjijevoj ulici. Šabat u Sinagogi i druženje. Odlazak u hotel na smeštaj (Berlin 3 zvezdice). Noćenje.
2. dan - Doručak. Nakon doručka odjava iz hotela i polazak prema Segedinu. Poseta Sinagogi. Potom sledi polazak prema Srbiji. Dolazak u Suboticu i poseta Sinagogi. Dolazak u Novi Sad u kasnim večernjim časovima u zavisnsoti od zadržavanja na graničnim prelazima.

Dotirana cena aranžmana samo za članove JONS je 10 Evra uz uslov plaćene članarine. Prednost - aktivnost u radu JONS.
Program putovanja može imati manje izmene. Broj putnika je ograničen, na 45.
Prijave sa uplatom participacije do 10. novembra.


Kancelarija JONS