Poseta Sinagogi

Poseta Sinagogi

 
TURISTIČKA POSETA SINAGOGI U NOVOM SADU

Zbog povećanog broja poseta turista Sinagogi u Novom Sadu i zbog povećanih mera bezbednosti jevrejskih objekata, Jevrejska opština u Novom Sadu dužna je da Vas upozna o načinu posete Sinagogi.

Sinagoga iz bezbednosnih razloga ne može biti otvorena stalno, pa je posetu moguće ostvariti samo organizovano.

- Obavezno je najaviti posetu (dan, vreme i broj posetilaca)

- Poseta se najavljuje preko kancelarije Jevrejske opštine svakog radnog dana od 8 do 14 časova (posete subotom i nedeljom najaviti u petak do 14 časova) na sledeće načine:

email: jonovisad@sbb.rs

telefon: + 381 (0)21/423-882, +381 (0)21/6615-750 

- Poseta Sinagogi je besplatna. Primamo donaciju 100 dinara po posetiocu, uz potvrdu sa pečatom Jevrejske opštine.

Napomena: Sve osobe koje ulaze u Sinagogu moraju da budu pristojno obučene kao što se ulazi u molitveni hram.

Jevrejska opština kao organizator poseta zadržava pravo izmena termina zbog toga što se Sinagoga koristi za koncertne i druge kulturne događaje.