1. Aktivnosti opštine
  2. Tekući mesec u jevrejskoj istoriji
  3. Parashot / sidrot
Program za OKTOBAR 2014. godine

Petak, 3. oktobar 2014. - Sinagoga, 18:00 EREV JOM KIPUR
Večernju službu za Dan iskupljenja vodi hazan Stevan Lanji
Hor Hašira će otpevati Kol nidre.


Nedelja, 12. oktobar u 18 časova - Klub
Sukot. Obeležićemo praznik senica uz dečiju priredbu, voće i suku. Pozivamo decu i sve članove  da svojim prisustvom uveličaju ovaj praznik.


Petak, 17. oktobar u 18 časova 
Obeležićemo  SIMHAT TORU - Radost Tore - završetak godišnjeg ciklusa čitanja Tore


Ponedeljak, 27. oktobar u 18 časova - Klub
Predavanje profesorke književnosti Sandre Urban-Kosanović:    
25 godina od smrti: Danilo Kiš, O Enciklopediji mrtvih   


Neradni dani:
Sukot - četvrtak 9. i petak 10. oktobar;
Šemini aceret: četvrtak 16. oktobar;
Simhat Tora: petak 17. oktobar


U Talmudu je zapisano da prvi dan meseca Tišrija predstavlja početak kalendarske godine. Mesec Tišri je sedmi mesec u jevrejskom kalendaru, dok je prvi mesec u kalendaru prolećni mesec Nisan. Zato kažemo da se meseci broje od Nisana a godine od Tišrija.

Roš hašana se slavi 1. i 2. Tišrija i nije veseli praznik. Predstavlja početak deset strašnih dana ili deset dana pokajanja. Tih dana se kajemo za učinjene grehe i prestupe koje smo činili "slobodnom voljom". Ti dani su dani "božanskog suda" kada "pravedni i milosrdni Gospod svodi račune svih bića na zemlji, zapisuje im zasluge i dobra dela ali i grehove, donosi presudu, upisuje ih u knjigu a desetog dana pečati sve što je pojedinac zaslužio svojim ponašanjem te godine". Osnovna molitva za Roš hašana glasi: “Upiši me u knjigu života”.

Jom Kipur obeležava se 10. Tišrija i poslednji je dan kajanja. Vrhunac je molitvi za priznanje, ispovedanje i oproštaj grehova.

Petog dana nakon Jom Kipura, odnosno 15. Tišrija počinje praznik Sukot koji traje sedam dana. Dva naredna dana po završetku praznika se nazivaju Šemini Aceret i Simha Tora i predstavljaju zasebne praznike, ali pošto su povezani sa Sukotom, mogu se smatrati i delovima ovog praznika. Simhat Tora (u prevodu radost Tore) posvećen je radosti i sreći jevrejskog naroda što je od Gospoda dobio Toru. Na taj dan se završava javno čitanje pete knjige Mojsijeve a počinje čitanje prve (Berešit). Tora (pet knjiga Mojsijevih) podeljena je na poglavlja (Parasha) koja se čitaju subotom prepodne u Sinagogama.

Tora je podeljena na poglavlja koja se nazivaju sidrot ili parašot i ukupno ih ima 54. Međutim, ukupan broj Šabata nije isti za svaku godinu pa je poglavlja često potrebno spajati. Spajaju se unapred tačno određena poglavlja ali nikada ne pre meseca Adara jer se u davna vremena do tog meseca nije znalo da li je tekuća godina regularna ili prestupna, a samim tim i broj preostalih Šabata (videti poglavlje o formiranju kalendara). Poglavlja se čitaju u sinagogama subotom. U dane praznika (Jom Tov) i polupraznika (Hol HaMoed) Tora se u sinagogama ne čita.

Slede poglavlja Tore sa rasporedom čitanja za Šabat za 5775. godinu po jevrejskom kelandaru (od 25.09.2014 do 13.09.2015. godine).

 

Klikom na gore izlistana poglavlja možete čitati tekst Tore, unapred odeređen za konkretan datum. Ostala poglavlja biće obrađena naknadno (ova stranica je u pripremi):

1 Bereishit 04 - Vayeira (Genesis 18:1-22:24)
1 Bereishit 05 - Chayei Sarah (Genesis 23:1-25:18)
1 Bereishit 06 - Toldot (Genesis 25:19-28:9)
1 Bereishit 07 - Vayeitzei (Genesis 28:10-32:3)
1 Bereishit 08 - Vayishlach (Genesis 32:4-36:43)
1 Bereishit 09 - Vayeishev (Genesis 37:1–40:23)
1 Bereishit 10 - Mikeitz (Genesis 41:1-44:17)
1 Bereishit 11 - Vayigash (Genesis 44:18-47:27)
1 Bereishit 12 - Vayechi (Genesis 47:28-50:26)

2 Shemot 13 - Shemot (Exodus 1:1 - 6:1)
2 Shemot 14 - Va'eira (Exodus 6:2-9:35)
2 Shemot 15 - Bo (Exodus 10:1-13:16)
2 Shemot 16 - Beshalach (Exodus 13:17-17:16)
2 Shemot 17 - Yitro (Exodus 18:1-20:23)
2 Shemot 18 - Mishpatim (Exodus 21:1-24:18)
2 Shemot 19 - Terumah (Exodus 25:1-27:19)
2 Shemot 20 - Tetzaveh (Exodus 27:20-30:10)
2 Shemot 21 - Ki Tisa (Exodus 30:11-34:35)
2 Shemot 22 - Vayakhel (Exodus 35:1-38:20)
2 Shemot 23 - Pekudei (Exodus 38:21-40:38)

3 Vayikra 24 - Vayikra (Leviticus 1:1-5:26)
3 Vayikra 25 - Tzav (Leviticus 6:1-8:36)
3 Vayikra 26 - Shemini (Leviticus 9:1–11:47)
3 Vayikra 27 - Tazria (Leviticus 12:1-13:59)
3 Vayikra 28 - Metzora (Leviticus 14:1–15:33)
3 Vayikra 29 - Acharei (Leviticus 16:1–18:30)
3 Vayikra 30 - Kedoshim (Leviticus 19:1–20:27)
3 Vayikra 31 - Emor (Leviticus 21:1–24:23)
3 Vayikra 32 - Behar (Leviticus 25:1-26:2)
3 Vayikra 33 - Bechukotai (Leviticus 26:3-27:34)

4 Bamidbar 34 - Bamidbar (Numbers 1:1–4:20)
4 Bamidbar 35 - Naso (Numbers 4:21–7:89)
4 Bamidbar 36 - Behaalotecha (Numbers 8:1–12:16)
4 Bamidbar 37 - Shelach (Numbers 13:1–15:41)
4 Bamidbar 38 - Korach (Numbers 16:1–18:32
4 Bamidbar 39 - Chukat (Numbers 19:1–22:1)
4 Bamidbar 40 - Balak (Numbers 22:2–25:9)
4 Bamidbar 41 - Pinchas (Numbers 25:10–30:1)
4 Bamidbar 42 - Matot (Numbers 30:2–32:42)
4 Bamidbar 43 - Massei (Numbers 33:1–36:13)

5 Devarim 44 - Devarim (Deuteronomy 1:1–3:22)
5 Devarim 45 - Va'etchanan (Deuteronomy 3:23–7:11)
5 Devarim 46 - Eikev (Deuteronomy 7:12–11:25)
5 Devarim 47 - Re'eh /Deuteronomy 11:26–16:17)
5 Devarim 48 - Shoftim (Deuteronomy 16:18–21:9)
5 Devarim 49 - Ki Teitzei (Deuteronomy 21:10–25:19)
5 Devarim 50 - Ki Tavo (Deuteronomy 26:1-29:8)
5 Devarim 51 - Nitzavim (Deuteronomy 29:9-30:20)
5 Devarim 52 - Vayelech (Deuteronomy 31:1-30)
5 Devarim 53 - Haazinu (Deuteronomy 32:1-52)
5 Devarim 54 - V'Zot HaBerachah (Deuteronomy 33:1-34:12)


 

next
prev

www.jons.rs

Jevrejska opština Novi Sad, Jevrejska 11, 21000 Novi Sad
E-mail: jonovisad@sbb.rs
tel/fax: 021 423 882; 021 6 615 750
radno vreme 08 - 14