1. Aktivnosti opštine
  2. Tekući mesec u jevrejskoj istoriji
  3. Parashot / sidrot

Program za mesec april 2014. godine

Ponedeljak, 7.  april  u 18 časova
Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, Radnička 22
Otvaranje Izložbe Jevrejske opštine Pančevo: IZRAEL, ZEMLJA ČUDESNIH PRIRODNIH LEPOTA. NACIONALNI PARKOVI I REZERVATI PRIRODE i predavanje Isaka Asiela


Ponedeljak, 14.  april u 19 časova
Povodom praznika Pesah, u Klubu Jevrejske opštine, za svoje članove, priređujemo Seder večeru. Prijave se primaju u kancelariji Opštine do petka 11.4. Gost večeri je Ljuba Mladenović. Očekujemo vas!


Ponedeljak, 21.  april u 18 časova
Video konferencija o proučavanju Holokausta. Emil Kerenji Ph.D. istraživač u Centru za napredne studije Holokausta Memorijalnog Muzeja Holokausta u Vašingtonu održaće video predavanje o jevrejskim izvorima za proučavanje Holokausta.


Petak, 25.  april u 12 časova - Sinagoga
Obeležavanje 70 godina od deportacije Jevreja iz Novog Sada


Ponedeljak, 28.  april u 18 časova
Obeležićemo Jom Hašoa. Mini projekat Gordane Todorić i učenika Srednje škole "Svetozar Miletić" iz Novog Sada. Kulturna istorija Novog Sada - obični ljudi.

U jevrejskom kelandaru mesec Nisan je prvi a mesec Tišri, u kome se proslavlja jevrejska Nova godina - sedmi po redu. Zbog toga i kažemo da se meseci broje od Nisana a godine od Tišrija.

Talmud sadrži dva tumačenja kada je u pitanju datum Božjeg stvaranja sveta. Po jednom, svet je stvoren u mesecu Tišriju - šesti dan stvaranja, kada je Bog stvorio čoveka (Adama i Evu), bio je 1. Tišri (Roš Hašana, jevrejska Nova godina). Prema drugom tumačenju svet je stvoren u mesecu Nisanu. Kabalisti daju dublje tumačenje ova dva pogleda na stvaranje sveta. Po nijma, fizički svet je stvoren u Tišriju dok je zamisao odnosno ideja o stvaranju sveta, nastala tokom meseca Nisana.

Prema Talmudu, tri Patrijarha jevrejskog naroda, Abraham (1813-1638. PNE), Isak (1713-1533. PNE) i Jakob (1653-1506. PNE) rođeni su i umrli u mesecu Nisanu.

Mirjam, Mojsijeva sestra, umrla je 10. Nisana 2487. godine (1274. PNE) u 126. godini života, 39 godina nakon izlaska iz Egipta i tačno jednu godinu pre ulaska u Svetu zemlju.

Rabi Moše ben Majmon (Majmonides) talmudist, halahist i filozof rođen je 14. Nisana 4895. godine (1135. NE) u Kordobi (Španija).

Neposredno pre zalaska Sunca 29. Adara 2448. godine računajući od stvaranja sveta, ili 1313. godine PNE, odnosno neposredno pre prvog dana meseca Nisana, Bog je, pokazavši na nebu mlad Mesec, Mojsiju odnosno jevrejskom narodu preneo zapovest - svaki kalendarski mesec počinje sa pojavom mladog Meseca. To je ujedno i prva zapovest koju su Jevreji dobili kao narod.

Prema Midrašu, 13. Nisana 2048. godine (1714. PNE) Bog je Avramu, promenivši mu ime u Abraham, naredio da sam sebe obreže i da to isto učine svi članovi njegove porodice ali i svi budući potomci, osmog dana nakon rođenja. Abraham je tada imao 99 godina a njegov sin Išmael 13, dok će Isak, koji će se roditi godinu dana kasnije, biti prvi Jevrejin koji je obrezan osmog dana nakon rođenja, 22. Nisana 1713. PNE, "sklopivši savez sa bogom".

Dva dana nakon što su prešli Crveno more, jevrejski narod je primio nekoliko naredbi (micvi). Jedna od njih je bilo svetkovanje Šabata. Prvi Šabat koji su Jevreji obeležili bio je 24. Nisana 1313. godine PNE.

IZLAZAK IZ EGIPTA:

Tačno godinu dana pre izlaska iz Egipta Mojsjiju je, 15. Nisana 2447. godine (1314. PNE) u podnožju planine Sinaj, "prišao Bog u vidu žbuna koji gori a ne sagoreva", dajući mu uputstva da se vrati u Egipat, izađe pred Faraona i da od njega, u ime Božije, zahteva da "pusti jevrejski narod da ode kako bi mu mogao služiti". Sedam dana i sedam noći Mojsije se raspravljao sa Bogom ubeđujući ga da je on pogrešna osoba za tu misiju, pre nego što će, konačno, ipak prihvatiti da okupi jevrejski narod i dovede ih na Sinaj.

U ponoć 15. Nisana 2448. godine (1313. PNE) Bog je Egipćanima poslao poslednje, od deset zala, ubijajući sve njihove prvorođene. Ranije, te iste večeri, jevrejski narod je održao prvi Seder (večeru) u istoriji, jedući pečenje sa macotom i gorkim biljem, mažući dovratnike svojih domova krvlju žrtvovanih životinja "kako bi Bog, noseći zlo Egipćanima, zaobišao njihove domove". Faraonov otpor da ih oslobodi ropstva bio je slomljen. Nekoliko miliona duša (600.000 odraslih muškaraca kao i žene, deca i nešto nejevreja koji su im se pridružili) napustilo je Egipat toga dana, započevši 50 dana dug put ka planini Sinaj gde će se sklopiti savez sa Bogom i postati njegov izabrani narod. Faraon je, 18. Nisana doneo odluku da pokrene svoju vojsku u nameri da sledi Jevreje i primora ih da se vrate u Egipat a što je dovelo do davljenja Egipćana u Crvenom moru. Faraonova potera za Jevrejima završila se 20. Nisana, na obalama Crvenog mora. Preplašeni Jevreji bili su podeljeni: jedni su predlagali masovna samoubistva, drugi su predlagali predaju i povratak u Egipat, najhrabriji su se pripremali za borbu sa Egipćanima, neki su savetovali jevrejski narod da se moli Bogu. Na veče sedmog dana Izlaska iz Egipta, 21. Nisana, Bog se obratio Mojsiju rečima "Reci sinovima Izraelovim da treba da idu napred". Voda se razdvojila i jevrejski narod je "započeo prelazak preko suve zemlje usred mora". Cele noći plameni stub razdvajao je jevrejski narod i egipatsku vojsku a nakon što su Egipćani krenuli da ih slede, razdvojene vode su se zatvorile i vratile u svoje prirodno stanje, podavivši Faraonovu vojsku.

ULAZAK U OBEĆANU ZEMLJU:

Dva dana pre isteka 30-to dnevnog perioda žalosti nakon smrti Mojsija, 5. Nisana 1273. PNE, Joshua, Mojsijev naslednik, poslao je dvojicu izviđača preko reke Jordan u Jerihon, u cilju pripreme Izraelaca za osvajanje prvog grada u njihovom pohodu na Svetu zemlju. U Jerihonu, njih je skrivala i pomagala im je žena po imenu Rahab, koja je živela unutar gradskih zidina. Nju je kasnije oženio Joshua. Prvog dana nakon isteka perioda žalosti zbog Mojsijeve smrti, 7. Nisana 1273. PNE, Joshua je dao uputstva jevrejskom narodu za pripreme za prelazak reke Jordan. To je bilo prvo obraćanje Joshue jevrejskom narodu, koji ga je bezuslovno prihvatio za svog novog vođu. Nakon tri dana, 10. Nisana 1273. PNE, pošto su prišli reci Jordan, predvođeni sveštenicima koji su nosili Sveti kovčeg, reka se otvorila na sličan način kao što se 40 godina ranije Crveno more otvorilo prilikom izlaska iz Egipta. Ubrzo nakon prelaska reke Jordan, grad Jerihon je opkoljen 22. Nisana (1273 PNE). Izraelci su marširali oko gradskih zidina noseći svoje svetinje (Sveti kovčeg), na čelu sa sveštenicima koji su duvali u Šofar (rog). Ovaj ritual je ponavljan sedam dana. Sedmog dana, odnosno 28. Nisana, zidine grada su se srušile, ostavljajući grad otvoren i nezaštićen. Jerihon je lako osvojen i postao je prvi utvrđeni grad koji su Izraleci osvojili u svom pohodu na Svetu zemlju.

Jošua, Mojsijev naslednik, umro je 26. Nisana (1245. godine PNE) u 110. godini života. Jevrejski narod, koji je uveo u Svetu zemlju, vodio je 28 godina.

Yom Hashoa, 27. Nisan, (vidi tekst "Ustanak u Avršavskom getu" u rubrici Holokaust).

Logor Buhenvald (Buchenwald) oslobodila je 29. Nisana 1945. godine Šesta oklopna divizija Treće armije SAD-a. Oko 250.000 logoraša bilo je zatočeno u ovom logoru. Iako nije, u tehničkom smislu, bio logor za masovno uništenje, u njemu je ubijeno oko 56.000 logoraša. Logor je izgrađen 1937. godine u blizini grada Weimar u Nemačkoj. Grad Weimar bio je poznat po svojoj razvijenoj kulturi i svojim visoko obrazovanim žiteljima. U njemu su živeli Gete, Šiler, Franc List, Bah... Među zatočenicima ovog logora bili su dobitnik Nobelove nagrade Eli Vizel i Rabi Israel Meir Lau, kasnije vrhovni rabin Izraela.


 

Tora je podeljena na poglavlja koja se nazivaju sidrot odnosno paraša i ukupno ih ima 54. Međutim, ukupan broj Šabata nije isti za svaku godinu pa je poglavlja često potrebno spajati. Spajaju se unapred tačno određena poglavlja. Poglavlja se nikada ne spajaju pre meseca Adara jer se u davna vremena do tog meseca nije znalo da li je tekuća godina regularna ili prestupna, odnosno koliko je Šabata preostalo do kraja tekuće godine (videti poglavlje o formiranju kalendara).

Poglavlja se čitaju u sinagogama subotom. U dane praznika (Jom Tov) i polupraznika (Hol HaMoed) Tora se u sinagogama ne čita. Ukoliko je naziv poglavlja u donjoj tabeli ispisan plavom bojom, klikom na njega otvoriće se "prozor" u kom možete čitati, za taj Šabat određeno, poglavlje.

U donjoj tabeli Šabati kod kojih se spajaju poglavlja označeni su zvezdicama!

         
Bereishit Shemot Vayikra Bamidbar Devarim
Bereishit
Gen. 1:1-6:8
28.09.2013
Shemot
Exodus 1:1 - 6:1
21.12.2013
Vayikra
Lev. 1:1-5:26
08.03.2014
Bamidbar
Num. 1:1–4:20
24.05.2014
Devarim
Deut. 1:1–3:22
02.08.2014
Noach
Gen. 6:9-11:32
05.10.2013
Va'eira
Exo. 6:2-9:35
28.12.2013
Tzav
Lev. 6:1-8:36
15.03.2014
Naso
Num. 4:21–7:89
31.05.2014
Va'etchanan
Deut. 3:23–7:11
09.08.2014
Lech Lecha
Gen. 12:1–17:27
12.10.2013
Bo
Exo. 10:1-13:16
04.01.2014
Shemini
Lev. 9:1–11:47
22.04.2014
Behaalotecha
Num. 8:1–12:16
07.06.2014
Eikev
Deut. 7:12–11:25
16.08.2014
Vayeira
Gen. 18:1-22:24
19.10.2013
Beshalach
Exo. 13:17-17:16
11.01.2014
Tazria
Lev. 12:1-13:59
28.04.2014
Shelach
Num. 13:1–15:41
14.06.2014
Re'eh
Deut. 11:26–16:17
23.08.2014
Chayei Sarah
Gen. 23:1-25:18
26.10.2013
Yitro
Exo. 18:1-20:23
18.01.2014
Metzora
Lev. 14:1–15:33
05.04.2014
Korach
Num. 16:1–18:32
21.06.2014
Shoftim
Deut. 16:18–21:9
30.08.2014
Toldot
Gen. 25:19-28:9
02.11.2013
Mishpatim
Exo. 21:1-24:18
25.01.2014
Acharei
Lev. 16:1–18:30
12.04.2014
Chukat
Num. 19:1–22:1
28.06.2014
Ki Teitzei
Deut. 21:10–25:19
06.09.2014
Vayeitzei
Gen. 28:10-32:3
09.11.2013
Terumah
Exo. 25:1-27:19
01.02.2014
Kedoshim
Lev. 19:1–20:27
26.04.2014
Balak
Num. 22:2–25:9
05.07.2014
Ki Tavo
Deut. 26:1-29:8
13.09.2014
Vayishlach
Gen. 32:4-36:43
16.11.2013
Tetzaveh
Exo. 27:20-30:10
08.02.2014
Emor
Lev. 21:1–24:23
03.05.2014
Pinchas
Num. 25:10–30:1
12.07.2014
Nitzavim
Deut. 29:9-30:20
20.09.2014 ***
Vayeishev
Gen. 37:1–40:23
23.11.2013
Ki Tisa
Exo. 30:11-34:35
15.02.2014
Behar
Lev. 25:1-26:2
10.05.2014
Matot
Num. 30:2–32:42
19.07.2014
Vayelech
Deut. 31:1-30
20.09.2014 ***
Mikeitz
Gen. 41:1-44:17
30.11.2013
Vayakhel
Exo. 35:1-38:20
22.02.2014
Bechukotai
Lev. 26:3-27:34
17.05.2014
Massei
Num. 33:1–36:13
26.07.2014
Haazinu
Deut. 32:1-52
27.09.2014
Vayigash
Gen. 44:18-47:27
07.12.2013
Pekudei
Exo. 38:21-40:38
01.03.2013
   

V'Zot HaBerachah
Deut. 33:1-34:12

Vayechi
Gen. 47:28-50:26
14.12.2013
       
next
prev

www.jons.rs

Jevrejska opština Novi Sad, Jevrejska 11, 21000 Novi Sad
E-mail: jonovisad@sbb.rs
tel/fax: 021 423 880; 021 6 615 750
radno vreme 08 - 14