1. Aktivnosti opštine
  2. Tekući mesec u jevrejskoj istoriji
  3. Parashot / sidrot


Program za MAJ 2015. godine

 
Ponedeljak, 11. maj u 18 časova
Humanitarni ples za seniore -  pozivamo Vas da uživate, plešete i igrate u ritmu kako jevrejske tako i evergreen muzike, sa nama. Ulaznica za žurku je konzervirana hrana koja će kasnije biti odneta u "Crveni Krst". Ako imate 60+ godina i želite da se zabavite sa svojim prijateljima, očekuju vas Karla Mutibarić, Marina Drašković, Hana Fa, Ana Segedi, Teodor Sandel- Konjević, Filip Kranjac
  Ponedeljak,18. maj u 18 časova
Obeležićemo Dan Jerusalima: O Jerusalimu govori Vrhovni rabin Srbije Isak Asiel
  Ponedeljak,25. maj u 18 časova
Obeležićemo Šavuot
Program: Svećice će upaliti Šefer Emilia; Bogosluženje će voditi Trajer Ladislav;
HAG ŠAVUOT SAMEAH!

Mesec Ijar je drugi mesec po redosledu u jevrejskom kalendaru, i pada između meseca "otkupa" (Nisan) i meseca "otkrivanja" (Sivan) pa se zbog toga naziva i "mesecom prolaza" koji vodi do otkrivanja koje je dato na Sinaju (vidi praznik Šavuot). Kasnije je poljoprivredni aspekt ovog "prolaza" sadržan u smislu brojanja snoplja (Sefirat HaOmer), koje počinje drugog dana Pesaha - u starom Izraelu je tada uz posebnu svečanost počinjala žetva ječma. Prvi snop ječma (omer) bio je u vidu žrtve namenjen Jerusalimskom hramu. Brojanje omera traje 7 nedelja (49 dana) do praznika Šavuot. Rabinska mistična tradicija povezuje svaki dan u mesecu Ijaru sa povišenjem duhovnog statusa i izbacivanjem nečistoće iz duše, implicirajući da je za Jevreje putovanje iz Egipta na Sinaj (primanje Tore) predstavljalo duhovni preobražaj.

Britanski mandat upravljanja Palestinom istekao je 14. maja 1948. godine. Rezolucijom Ujedinjenih nacija podržana je podela palestinske teritorije na dva dela i osnivanje države Izrael u biblijskoj postojbini jevrejskog naroda. Država Izrael proglašena je u Tel Avivu 5. Ijara (1948. godine). Taj dan se obeležava u Izraelu kao Dan nezavisnosti.

Gradsko veće Venecije je 7. Ijara (1516. godine) donelo naredbu da svi Jevreji budu odvojeni u posebnu gradsku oblast, takozvani geto. Venecijanski geto je bio okružen vodom, sa kanalom koji je vodio do njegovih kapija. Tokom noći patrole "hrišćanskih čuvara" patrolirali su vodama oko geta sprečavajući da policijski čas bude prekršen. Uporedo sa zatvaranjem u geto doneti su i drugi ponižavajući zakoni. I pored tih zakona, jevrejska zajednica je uspela da funkcioniše. Geto je ukinuo Napoleon 1797. godine, za vreme Francuske revolucije. U delu grada koji je odabran za geto nekada su se nalazile livnice (na italijanskom Gettos). Od tada se ovaj naziv koristi širom Evrope za delove (kvartove) grada u koje su prinudno zatvarani Jevreji.

Papa Bonifacije IX doneo je 12. Ijara (1402. godine) ukaz kojim su Jevrejima Rima odobrene odeđene "privilegije" - dato im je pravo da svetkuju Šabat, smanjenjem poreza izjednačeni su sa ostalim građanima Rima i izdata je naredba po kojoj će se Jevreji tretirati kao punopravni građani Rima.

BIBLIJA

Predeset i tri godine nakon uništenja prvog svetog Hrama (9. Ava) počela je, uz dozvolu persijskog kralja Kira, izgradnja drugog Hrama 1. Ijara (370. godine PNE). Gradnja Hrama je završena za vrema vladavine kralja Dariusa.

Godine 70. (3830. godine po jevrejskom kalendaru) Rimska vojska (pod Titusom) započela je opsadu Jerusalima. Oslabivši njegovu odbranu, rimska vojska je 16. Ijara srušila srednji zid Jerusalima. Grad je kasnije spaljen, njegovi stanovnici su masakrirani a Hram je potpuno uništen 9. Ava.

Prorok Samuilo umro je 28. Ijara 877. godine PNE (2884. godine po jevrejskom kalendaru). Bio je jedna od najznačajnijih ličnosti u jevrejskoj istoriji. Bio je poslednji među sudijama koji su vodili jevrejski narod tokom četiri veka, od Joshuine smrti do uspostavljanja kraljevine. Autor je biblijske Knjige o Sudijama, prve i druge Knjige Samuilove i Knjige o Rut.

HOLOKAUST

Nacistički "Nirnberški zakoni", doneseni u Nemačkoj 1935. godine i kojima se Jevrejima oduzima pravo državljanstva, stupili su na snagu u Mađarskoj 16. Ijara 1939. godine.

Koncentracioni logor Dahau oslobođen je 16. Ijara (1945. godine). Bio je prvi nacistički koncentracioni logor i model za druge koncentracione logore. Tokom II svetkog rata u njemu je bilo zatočeno 200.000 Jevreja. Više od 30.000 Jevreja je ubijeno u ovom logoru a na desetine hiljada zatočenika je umrlo zbog loših uslova i bolesti. Logor Dahau je bio drugi po redu logor koji je oslobođen od strane saveznika. Američki vojnici prisilno su doveli stanovnike okolnih mesta u logor, kako bi saznali istinu o uslovima u logoru i pomogli u čišćenju objekata unutar logora.

Paul Joseph Goebbels, ministar propagande nacističke Nemačke, nakon Hitlerove smrti vršio je dužnost kancelara samo jedan dan - narednog dana, nakon što je odobrio ubistvo svoje šestoro dece, izvršio je samoubistvo 19. Ijara (1945. godine).

Kapitulacija Nemačke - 24. Ijara u Remsu (Francuska) načelnik generalštaba Vrhovne komande nemačkih oružanih snaga potpisao je bezuslovnu kapitulaciju čime je i zvanično okončan II svetski rat.

Nakon završetka suđenja i izrečene presude za ratne zločine, zločine protiv jevrejskog naroda i zločine protiv čovečnosti, Adolf Ajhman je obešen 24. Ijara u izraelskom zatvoru Ramleh. Imao je ključnu ulogu u sprovođenju zloglasnog Hitlerovog "konačnog rešenja" a njegovi zločini dostigli su vrhunac kada je 1944. godine u Mađarskoj, za samo pet nedelja, uspeo da organizuje transport u gasne komore preko 400.000 Jevreja.

Tora je podeljena na poglavlja koja se nazivaju sidrot ili parašot i ukupno ih ima 54. Međutim, ukupan broj Šabata nije isti za svaku godinu pa je poglavlja često potrebno spajati. Spajaju se unapred tačno određena poglavlja ali nikada ne pre meseca Adara jer se u davna vremena do tog meseca nije znalo da li je tekuća godina regularna ili prestupna, a samim tim i broj preostalih Šabata (videti poglavlje o formiranju kalendara). Poglavlja se čitaju u sinagogama subotom. U dane praznika (Jom Tov) i polupraznika (Hol HaMoed) Tora se u sinagogama ne čita.

Slede poglavlja Tore sa rasporedom čitanja za Šabat za 5775. godinu po jevrejskom kelandaru (od 25.09.2014 do 13.09.2015. godine).

Klikom na gore izlistana poglavlja možete čitati tekst Tore, unapred odeređen za konkretan datum. Ostala poglavlja biće obrađena naknadno (ova stranica je u pripremi):

3 Vayikra 26 - Shemini (Leviticus 9:1–11:47)
3 Vayikra 27 - Tazria (Leviticus 12:1-13:59)
3 Vayikra 28 - Metzora (Leviticus 14:1–15:33)
3 Vayikra 29 - Acharei (Leviticus 16:1–18:30)
3 Vayikra 30 - Kedoshim (Leviticus 19:1–20:27)
3 Vayikra 31 - Emor (Leviticus 21:1–24:23)
3 Vayikra 32 - Behar (Leviticus 25:1-26:2)
3 Vayikra 33 - Bechukotai (Leviticus 26:3-27:34)

4 Bamidbar 34 - Bamidbar (Numbers 1:1–4:20)
4 Bamidbar 35 - Naso (Numbers 4:21–7:89)
4 Bamidbar 36 - Behaalotecha (Numbers 8:1–12:16)
4 Bamidbar 37 - Shelach (Numbers 13:1–15:41)
4 Bamidbar 38 - Korach (Numbers 16:1–18:32
4 Bamidbar 39 - Chukat (Numbers 19:1–22:1)
4 Bamidbar 40 - Balak (Numbers 22:2–25:9)
4 Bamidbar 41 - Pinchas (Numbers 25:10–30:1)
4 Bamidbar 42 - Matot (Numbers 30:2–32:42)
4 Bamidbar 43 - Massei (Numbers 33:1–36:13)

5 Devarim 44 - Devarim (Deuteronomy 1:1–3:22)
5 Devarim 45 - Va'etchanan (Deuteronomy 3:23–7:11)
5 Devarim 46 - Eikev (Deuteronomy 7:12–11:25)
5 Devarim 47 - Re'eh /Deuteronomy 11:26–16:17)
5 Devarim 48 - Shoftim (Deuteronomy 16:18–21:9)
5 Devarim 49 - Ki Teitzei (Deuteronomy 21:10–25:19)
5 Devarim 50 - Ki Tavo (Deuteronomy 26:1-29:8)
5 Devarim 51 - Nitzavim (Deuteronomy 29:9-30:20)
5 Devarim 52 - Vayelech (Deuteronomy 31:1-30)
5 Devarim 53 - Haazinu (Deuteronomy 32:1-52)
5 Devarim 54 - V'Zot HaBerachah (Deuteronomy 33:1-34:12)


 

next
prev

Prethodne aktivnosti

www.jons.rs

Jevrejska opština Novi Sad, Jevrejska 11, 21000 Novi Sad
E-mail: jonovisad@sbb.rs
tel/fax: 021 423 882; 021 6 615 750
radno vreme 08 - 14