1. Aktivnosti opštine
  2. Tekući mesec u jevrejskoj istoriji
  3. Parashot / sidrot
Program za NOVEMBAR 2014. godine

 

Četvrtak, 6. novembar u 18,00

Rabin Isak Asiel, Promocija knjige "Vera posle Holokausta"

Tom prilikom setićemo se i žrtava koje su stradale tokom Kristalne noći 9. novembra 1938.

 

Ponedeljak, 10. novembar u 18,00

Dr Gabi Abramac, Zagreb, "Jezik i kulturni identitet hasida"
Osnivač je i direktor škole jezika Sokrat, a specijalnost su joj jezici kojima govore Jevreji.

Ponedeljak, 17. novembar u 18,00

Prof. dr Žarko Korać, psiholog

Predavanje na temu:  "Jevrejski identitet i antisemitizam"

Sreda, 19. novembar u 20,00 - SINAGOGA

GOSPOĐA ROZA - po romanu R.Garija - Režija i adaptacija Stefan Sablić

Igraju: Gospođa Roza – Jelisaveta Sablić, Momo – Miloš Klanšček, Doktor Kac – Mladen Andrejević, Jusuf Kadir – Bojan Dimitrijević

 

Ponedeljak,24. novembar u 18,00

Petar Kalezić, Sukobi u Gazi i medijski prikaz tih događaja

Predsednik je Centra za proučavanje istine o Holokaustu

Hešvan, osmi mesec u jevrejskom kalendaru, naziva se često i Mar-Hešvan. Mar znači gorak, što je aluzija na činjenicu da ovaj mesec ne sadrži svečane odnosno praznične dane. Ova reč se može povezati i sa rečju voda, jer je ovaj mesec "povezan sa kišom" - sedmi dan meseca je dan na koji Jevreji počinju molitvu za kišu (u Svetoj zemlji). Takođe, veliki potop, o kom se čita u Tori na jednom od Šabata ovog meseca, započeo je 17. Hešvana. Završio se, nakon 365 dana, 27. dana meseca Hešvana, 1657. godine po jevrejskom kalendaru (od stvaranja sveta) odnosno 2014. godine P.N.E. (Prva knjiga Mojsijeva, Postanje ili Genezis ili Berešit, 08:14). Tokom potopa istrebljen je sav život na Zemlji, osim osam ljudskih bića i po dve jedinke od svake žive vrste koje su spašene u Nojevoj barci. Na ovaj dan Gospod je naredio Noi "da izađe iz barke, naseli, razmnoži i civilizuje Zemlju".

Tora je podeljena na poglavlja koja se nazivaju sidrot ili parašot i ukupno ih ima 54. Međutim, ukupan broj Šabata nije isti za svaku godinu pa je poglavlja često potrebno spajati. Spajaju se unapred tačno određena poglavlja ali nikada ne pre meseca Adara jer se u davna vremena do tog meseca nije znalo da li je tekuća godina regularna ili prestupna, a samim tim i broj preostalih Šabata (videti poglavlje o formiranju kalendara). Poglavlja se čitaju u sinagogama subotom. U dane praznika (Jom Tov) i polupraznika (Hol HaMoed) Tora se u sinagogama ne čita.

Slede poglavlja Tore sa rasporedom čitanja za Šabat za 5775. godinu po jevrejskom kelandaru (od 25.09.2014 do 13.09.2015. godine).

 

Klikom na gore izlistana poglavlja možete čitati tekst Tore, unapred odeređen za konkretan datum. Ostala poglavlja biće obrađena naknadno (ova stranica je u pripremi):

1 Bereishit 04 - Vayeira (Genesis 18:1-22:24)
1 Bereishit 05 - Chayei Sarah (Genesis 23:1-25:18)
1 Bereishit 06 - Toldot (Genesis 25:19-28:9)
1 Bereishit 07 - Vayeitzei (Genesis 28:10-32:3)
1 Bereishit 08 - Vayishlach (Genesis 32:4-36:43)
1 Bereishit 09 - Vayeishev (Genesis 37:1–40:23)
1 Bereishit 10 - Mikeitz (Genesis 41:1-44:17)
1 Bereishit 11 - Vayigash (Genesis 44:18-47:27)
1 Bereishit 12 - Vayechi (Genesis 47:28-50:26)

2 Shemot 13 - Shemot (Exodus 1:1 - 6:1)
2 Shemot 14 - Va'eira (Exodus 6:2-9:35)
2 Shemot 15 - Bo (Exodus 10:1-13:16)
2 Shemot 16 - Beshalach (Exodus 13:17-17:16)
2 Shemot 17 - Yitro (Exodus 18:1-20:23)
2 Shemot 18 - Mishpatim (Exodus 21:1-24:18)
2 Shemot 19 - Terumah (Exodus 25:1-27:19)
2 Shemot 20 - Tetzaveh (Exodus 27:20-30:10)
2 Shemot 21 - Ki Tisa (Exodus 30:11-34:35)
2 Shemot 22 - Vayakhel (Exodus 35:1-38:20)
2 Shemot 23 - Pekudei (Exodus 38:21-40:38)

3 Vayikra 24 - Vayikra (Leviticus 1:1-5:26)
3 Vayikra 25 - Tzav (Leviticus 6:1-8:36)
3 Vayikra 26 - Shemini (Leviticus 9:1–11:47)
3 Vayikra 27 - Tazria (Leviticus 12:1-13:59)
3 Vayikra 28 - Metzora (Leviticus 14:1–15:33)
3 Vayikra 29 - Acharei (Leviticus 16:1–18:30)
3 Vayikra 30 - Kedoshim (Leviticus 19:1–20:27)
3 Vayikra 31 - Emor (Leviticus 21:1–24:23)
3 Vayikra 32 - Behar (Leviticus 25:1-26:2)
3 Vayikra 33 - Bechukotai (Leviticus 26:3-27:34)

4 Bamidbar 34 - Bamidbar (Numbers 1:1–4:20)
4 Bamidbar 35 - Naso (Numbers 4:21–7:89)
4 Bamidbar 36 - Behaalotecha (Numbers 8:1–12:16)
4 Bamidbar 37 - Shelach (Numbers 13:1–15:41)
4 Bamidbar 38 - Korach (Numbers 16:1–18:32
4 Bamidbar 39 - Chukat (Numbers 19:1–22:1)
4 Bamidbar 40 - Balak (Numbers 22:2–25:9)
4 Bamidbar 41 - Pinchas (Numbers 25:10–30:1)
4 Bamidbar 42 - Matot (Numbers 30:2–32:42)
4 Bamidbar 43 - Massei (Numbers 33:1–36:13)

5 Devarim 44 - Devarim (Deuteronomy 1:1–3:22)
5 Devarim 45 - Va'etchanan (Deuteronomy 3:23–7:11)
5 Devarim 46 - Eikev (Deuteronomy 7:12–11:25)
5 Devarim 47 - Re'eh /Deuteronomy 11:26–16:17)
5 Devarim 48 - Shoftim (Deuteronomy 16:18–21:9)
5 Devarim 49 - Ki Teitzei (Deuteronomy 21:10–25:19)
5 Devarim 50 - Ki Tavo (Deuteronomy 26:1-29:8)
5 Devarim 51 - Nitzavim (Deuteronomy 29:9-30:20)
5 Devarim 52 - Vayelech (Deuteronomy 31:1-30)
5 Devarim 53 - Haazinu (Deuteronomy 32:1-52)
5 Devarim 54 - V'Zot HaBerachah (Deuteronomy 33:1-34:12)


 

next
prev

www.jons.rs

Jevrejska opština Novi Sad, Jevrejska 11, 21000 Novi Sad
E-mail: jonovisad@sbb.rs
tel/fax: 021 423 882; 021 6 615 750
radno vreme 08 - 14