1. Aktivnosti opštine
  2. Tekući mesec u jevrejskoj istoriji
  3. Parashot / sidrot
Program za DECEMBAR 2014. godine

Nedelja, 30. novembar u 17 časova - Klub JONS
Pozivamo vas da prisustvujete predstavi "Miris kiše na Balkanu" po romanu Gordane Kuić, u izvođenju pozorišta "Kralj David" iz Beograda. Režija Mia Salom
Petak, 5. decembar sa početkom u 18 časova - Klub JONS
Verska sekcija organizuje Šabat za sve članove Opštine, uz razgovor i večeru. Prijave se primaju do četvrtka 4. decembra
Ponedeljak, 8. decembar u 18 časova - Klub JONS
Bariton Leonard Voren, predavanje.
O operskom pevaču, uz muzičke primere, govori Teodor Popović.
Ponedeljak, 15. decembar u 18 časova - Klub JONS
Josip Šosberger - Predstavljanje knjige "Masoni u Vojvodini"
Subota 20. decembar u 18 časova - Kulturni centar Novog Sada
Izložba “Sinagogalna arhitektura u Istočnoj – Srednjoj Evropi 1782 - 1944”. Autor izložbe je prof. arhitekture i fotograf Rudolf Klajn. Izložbu pomogli: Mađarsko društvo arhitekata, Ministarstvo trgovine i spoljnih poslova Mađarske i Jevrejska opština Novi Sad.
Nedelja 21. decembar u 17 časova - Klub JONS
Proslava Hanuke. Upalićemo šestu sveću na Hanukiji a zatim će članovi Dečijeg kluba pod rukovodstvom Dijane Štark Radojković izvesti priredbu "Matatja i sinovi". Pozivamo decu, roditelje i sve članove da zajedno obeležimo Praznik svetlosti.

U jevrejskom kalendaru mesec Kislev je deveti po redu a ujedno je i "najmračniji" mesec, odnosno mesec sa najmanje svetla. Dani su progresivno sve kraći a noći su sve duže. Zimska kratkodnevnica obično pada poslednje sedmice ovog meseca. Praznik Hanuka, koji se slavi 8 dana, zahvata poslednju sedmicu Kisleva i prvu sedmicu narednog meseca Teveta. Često ovaj praznik sadrži i najdužu noć (ili najkraći dan) u godini, odnosno dan sa najmanje svetla. Paljenje sveća tokom ovog praznika, koji se naziva i praznik svetlosti, predstavlja "prikladno vreme za povratak svetlosti u jevrejsku veru". Prema Talmudu mesec Kislev obeležava početak zimskog godišnjeg doba u Svetoj zemlji i "treći je mesec u kišnom periodu".

Trinaestog dana meseca Kisleva, u petom veku Nove ere, tačnije 475. godine, završeno je kompletiranje vavilonskog Talmuda. U ogromnom poduhvatu prikupljanja i zapisivanja pravila i zakona učestvovalo je stotine učenjaka i mudraca. Puduhvat je trajao preko 200 godina, računajući od 189. godine Nove ere kada je završeno kompletiranje Mišne (rabi Judah HaNassi). Grupu mudraca poslednji je predvodio Ravina II, koji je preminuo upravo 13. Kisleva 475. godine i njegovom smrću je završeno uređivanje Talmuda.

Mesec Kislev se naziva i mesecom snova pošto poglavlja Tore koja se čitaju na Shabbat tokom ovog meseca sadrže više snova od bilo kojih drugih poglavlja. Ličnost koja se povezuje sa snovima je Jakovljev sin Josip, kojem su braća dala nadimak "gospodar snova" (Berešit, Prva knjiga Mojsijeva, 41:45). Takođe, mesec Kislev se naziva i mesecom nade, jer se naziv meseca povezuje sa hebrejskom reči koja u korenu ima značenje "poverenja" odnosno "nade".

Ruben, najstariji Jakovljev sin, rodjen je u Mesopotamiji 14. Kisleva 2193. godine (1568 PNE) i kao prvorodjeni sin stekao je pravo da nasledi upravljanje Izraelom ali mu je ova privilegija, nakog greha, oduzeta i data Judi. Bezuspešno je pokušavao da spreči progon u ropstvo i prodaju Josifa a što su počinila ostala braća. Kasnije se zajedno sa svojim ocem i braćom preselio se u Egipat gde je umro na svoj 125. rodjendan.

Nojeva barka je 16. Kisleva 2104. godine stigla na svoje odmorište - odnosno barka "potopljena 11 lakata ispod površine vode dodirnula je vrh planine Ararat" - u skladu sa talmudskim mišljenjem da je potop počeo 17. dana meseca Ijara.

U prvoj godini vladavine persijskog kralja Kira Jevreji su dobili dozvolu da se vrate u Izrael i obnove Hram. Međutim, nakon lažne optužbe za jevrejsku zaveru protiv kralja, obnova Hrama je zaustavljena. Zabrana je trajala i tokom vladavine Kirovog naslednika Ahašvera a gradnja je nastavljena za vreme vladavine njegovog sina Dariusa, 24. Kisleva 353. godine PNE.

Prvo ubistvo u ljudskoj istoriji dogodilo se 25. Kisleva 41. godine od stvaranja sveta (odnosno 3720 PNE) kada je Kain, stariji sin Adama i Eve, ubio svog mladjeg brata Avelja, što je opisano u četvrtom poglavlju Prve knjige (Berešit, Genezis, Postanje).

Po jevrejskom kalendaru 25. Kisleva 3622. godine Makabejci su oslobodili Sveti hram u Jerusalimu, pobedivši znatno brojniju i moćniju vojsku sirijsko grčkog kralja Antioha IV koji je pokušao nasilno da iskoreni jevrejsku veru i običaje Izraelskog naroda. Jevrejski pobednici su popravili, očistili i ponovo osveštali hram. Kada su pokušali da upale menoru (svećnjak u hramu) naišli su samo na malu količinu ulja dovoljnu za samo jedan dan. Nekim čudom ulje je gorelo osam dana. U znak sećanja mudraci su ustanovili osmodnevni praznik Hanuku.

Tora je podeljena na poglavlja koja se nazivaju sidrot ili parašot i ukupno ih ima 54. Međutim, ukupan broj Šabata nije isti za svaku godinu pa je poglavlja često potrebno spajati. Spajaju se unapred tačno određena poglavlja ali nikada ne pre meseca Adara jer se u davna vremena do tog meseca nije znalo da li je tekuća godina regularna ili prestupna, a samim tim i broj preostalih Šabata (videti poglavlje o formiranju kalendara). Poglavlja se čitaju u sinagogama subotom. U dane praznika (Jom Tov) i polupraznika (Hol HaMoed) Tora se u sinagogama ne čita.

Slede poglavlja Tore sa rasporedom čitanja za Šabat za 5775. godinu po jevrejskom kelandaru (od 25.09.2014 do 13.09.2015. godine).

Klikom na gore izlistana poglavlja možete čitati tekst Tore, unapred odeređen za konkretan datum. Ostala poglavlja biće obrađena naknadno (ova stranica je u pripremi):

2 Shemot 13 - Shemot (Exodus 1:1 - 6:1)
2 Shemot 14 - Va'eira (Exodus 6:2-9:35)
2 Shemot 15 - Bo (Exodus 10:1-13:16)
2 Shemot 16 - Beshalach (Exodus 13:17-17:16)
2 Shemot 17 - Yitro (Exodus 18:1-20:23)
2 Shemot 18 - Mishpatim (Exodus 21:1-24:18)
2 Shemot 19 - Terumah (Exodus 25:1-27:19)
2 Shemot 20 - Tetzaveh (Exodus 27:20-30:10)
2 Shemot 21 - Ki Tisa (Exodus 30:11-34:35)
2 Shemot 22 - Vayakhel (Exodus 35:1-38:20)
2 Shemot 23 - Pekudei (Exodus 38:21-40:38)

3 Vayikra 24 - Vayikra (Leviticus 1:1-5:26)
3 Vayikra 25 - Tzav (Leviticus 6:1-8:36)
3 Vayikra 26 - Shemini (Leviticus 9:1–11:47)
3 Vayikra 27 - Tazria (Leviticus 12:1-13:59)
3 Vayikra 28 - Metzora (Leviticus 14:1–15:33)
3 Vayikra 29 - Acharei (Leviticus 16:1–18:30)
3 Vayikra 30 - Kedoshim (Leviticus 19:1–20:27)
3 Vayikra 31 - Emor (Leviticus 21:1–24:23)
3 Vayikra 32 - Behar (Leviticus 25:1-26:2)
3 Vayikra 33 - Bechukotai (Leviticus 26:3-27:34)

4 Bamidbar 34 - Bamidbar (Numbers 1:1–4:20)
4 Bamidbar 35 - Naso (Numbers 4:21–7:89)
4 Bamidbar 36 - Behaalotecha (Numbers 8:1–12:16)
4 Bamidbar 37 - Shelach (Numbers 13:1–15:41)
4 Bamidbar 38 - Korach (Numbers 16:1–18:32
4 Bamidbar 39 - Chukat (Numbers 19:1–22:1)
4 Bamidbar 40 - Balak (Numbers 22:2–25:9)
4 Bamidbar 41 - Pinchas (Numbers 25:10–30:1)
4 Bamidbar 42 - Matot (Numbers 30:2–32:42)
4 Bamidbar 43 - Massei (Numbers 33:1–36:13)

5 Devarim 44 - Devarim (Deuteronomy 1:1–3:22)
5 Devarim 45 - Va'etchanan (Deuteronomy 3:23–7:11)
5 Devarim 46 - Eikev (Deuteronomy 7:12–11:25)
5 Devarim 47 - Re'eh /Deuteronomy 11:26–16:17)
5 Devarim 48 - Shoftim (Deuteronomy 16:18–21:9)
5 Devarim 49 - Ki Teitzei (Deuteronomy 21:10–25:19)
5 Devarim 50 - Ki Tavo (Deuteronomy 26:1-29:8)
5 Devarim 51 - Nitzavim (Deuteronomy 29:9-30:20)
5 Devarim 52 - Vayelech (Deuteronomy 31:1-30)
5 Devarim 53 - Haazinu (Deuteronomy 32:1-52)
5 Devarim 54 - V'Zot HaBerachah (Deuteronomy 33:1-34:12)


 

next
prev

www.jons.rs

Jevrejska opština Novi Sad, Jevrejska 11, 21000 Novi Sad
E-mail: jonovisad@sbb.rs
tel/fax: 021 423 882; 021 6 615 750
radno vreme 08 - 14