1. Aktivnosti opštine
  2. Tekući mesec u jevrejskoj istoriji
  3. Parashot / sidrot

TOURIST ORGANISATION OF THE CITY OF NOVI SAD IN ASSOCIATION WITH JEWISH COMMUNITY ANNOUNCE
professional interpretation in English about the complex of the Synagogue and history of Jewish community
* CLIK HERE FOR MORE *


PROGRAM ZA SEPTEMBAR 2014. godine

Nedelja, 14. septembar:  Evropski Dan jevrejske kulture
Ovogodišnja tema manifestacije je Žena u judaizmu.

Sa zadovoljstvom pozivamo Vas i Vaše prijatelje na obeležavanje Evropskog dana jevrejske kulture.

Program:
11h – Obilazak Sinagoge sa vodičem
18 h – Predavanje „Žena u judaizmu“, Predavač:  Hana Žigrai
Mesto održavanja: Velika sala JONS-a (Jevrejska 11/I sprat)
Otvaranje izložbe „Znamenite Jevrejke“ (Autori izložbe: Hana Žigrai, Mina Gusman, Filip Stefanović).

Na oba programa ULAZ SLOBODANSreda, 24.septembar u 19 časova, SINAGOGA - Erev Roš hašana 5775
Služba u Sinagogi povodom nove 5775. godine vodi Ljubomir Mladenović, predmolitelj iz Beograda.Neradni dani: Roš hašana 5775 - četvrtak 25. i petak 26. septembar


Tamuz je četvrti od ukupno 12 meseci u jevrejskom kalendaru u kojem se svaki kalendarski mesec može povezati sa jednim od 12 jevrejskih plemena. Mesec Tamuz povezuje se sa Rubenovim plemenom.

Na hebrejskom jeziku godišnje doba naziva se Tekufot. U mesecu Tamuzu počinje godišnje doba leto (Tekufat Tamuz).

Tamuz je mesec greha klanjanja zlatnom teletu što je bio povod razbijanju prvih Zavetnih ploča. To se dogodilo 17. Tamuza a taj datum se povezuje sa nekoliko tragičnih događaja u jevrejskoj istoriji:

Prvi je već pomenuto razbijanje zavetnih ploča a dogodilo se 1313. godine PNE, 40 dana nakon primanja Tore (Zakona) na planini Sinaj. Pošto je video kako se jevrejski narod klanja zlatnom teletu, Mosjije je, u nastupu besa, razbio Zavetne ploče koje je doneo sa sobom prilikom silaska sa planine Sinaj (više o ovom događaju možete pročitati u tekstu o prazniku Šavuot). Godine 423. PNE prekinuta je služba u Jerusalimskom hramu, tri nedelje pre njegovog potpunog razaranja (devetog dana meseca Ava). Naredni tragični događaji 17. Tamuza povezani su sa Rimskim osvajanjem Jerusalima 69. godine Nove ere: zidine opkoljenog Jerusalima su srušene, rimski general Apostomus spalio je Tore a u Svetom hramu je postavljen kip.

Ostali događaji:

Josif, sin patrijarha Jakoba, rođen je 1. Tamuza 2199. godine (1562. godine PNE) kao prvo dete u braku Jakoba sa Rahelom, nakon perioda od 7 godina braka bez dece. Umro je na isti dan u Egiptu 110 godina kasnije (više o Josifu i o tome kako su se Jevreji našli u Egiptu možete pročitati u tekstu "Biblijska pozadina praznika Pesaha i Šavuota" u odeljku o praznicima).

Jevrejske taoce (državljane Izraela), koje su arapski teroristi držali na aerodromu Entebbe u Ugandi, oslobodili su pripadnici jedinice komandosa izraelske armije 6. Tamuza 1976. godine.

Nakon tri i po veka špansku inkviziciju ukinula je 8. Tamuza (1834. godine NE) kraljica Marija Kristina. Ipak, Jevrejima su zvanično vraćena sva verska prava i sve slobode tek 1967. godine.

Tora je podeljena na poglavlja koja se nazivaju sidrot odnosno paraša i ukupno ih ima 54. Međutim, ukupan broj Šabata nije isti za svaku godinu pa je poglavlja često potrebno spajati. Spajaju se unapred tačno određena poglavlja. Poglavlja se nikada ne spajaju pre meseca Adara jer se u davna vremena do tog meseca nije znalo da li je tekuća godina regularna ili prestupna, odnosno koliko je Šabata preostalo do kraja tekuće godine (videti poglavlje o formiranju kalendara).

Poglavlja se čitaju u sinagogama subotom. U dane praznika (Jom Tov) i polupraznika (Hol HaMoed) Tora se u sinagogama ne čita. Ukoliko je naziv poglavlja u donjoj tabeli ispisan plavom bojom, klikom na njega otvoriće se "prozor" u kom možete čitati, za taj Šabat određeno, poglavlje.

U donjoj tabeli Šabati kod kojih se spajaju poglavlja označeni su zvezdicama!

         
Bereishit Shemot Vayikra Bamidbar Devarim
Bereishit
Gen. 1:1-6:8
28.09.2013
Shemot
Exodus 1:1 - 6:1
21.12.2013
Vayikra
Lev. 1:1-5:26
08.03.2014
Bamidbar
Num. 1:1–4:20
24.05.2014
Devarim
Deut. 1:1–3:22
02.08.2014
Noach
Gen. 6:9-11:32
05.10.2013
Va'eira
Exo. 6:2-9:35
28.12.2013
Tzav
Lev. 6:1-8:36
15.03.2014
Naso
Num. 4:21–7:89
31.05.2014
Va'etchanan
Deut. 3:23–7:11
09.08.2014
Lech Lecha
Gen. 12:1–17:27
12.10.2013
Bo
Exo. 10:1-13:16
04.01.2014
Shemini
Lev. 9:1–11:47
22.04.2014
Behaalotecha
Num. 8:1–12:16
07.06.2014
Eikev
Deut. 7:12–11:25
16.08.2014
Vayeira
Gen. 18:1-22:24
19.10.2013
Beshalach
Exo. 13:17-17:16
11.01.2014
Tazria
Lev. 12:1-13:59
28.04.2014
Shelach
Num. 13:1–15:41
14.06.2014
Re'eh
Deut. 11:26–16:17
23.08.2014
Chayei Sarah
Gen. 23:1-25:18
26.10.2013
Yitro
Exo. 18:1-20:23
18.01.2014
Metzora
Lev. 14:1–15:33
05.04.2014
Korach
Num. 16:1–18:32
21.06.2014
Shoftim
Deut. 16:18–21:9
30.08.2014
Toldot
Gen. 25:19-28:9
02.11.2013
Mishpatim
Exo. 21:1-24:18
25.01.2014
Acharei
Lev. 16:1–18:30
12.04.2014
Chukat
Num. 19:1–22:1
28.06.2014
Ki Teitzei
Deut. 21:10–25:19
06.09.2014
Vayeitzei
Gen. 28:10-32:3
09.11.2013
Terumah
Exo. 25:1-27:19
01.02.2014
Kedoshim
Lev. 19:1–20:27
26.04.2014
Balak
Num. 22:2–25:9
05.07.2014
Ki Tavo
Deut. 26:1-29:8
13.09.2014
Vayishlach
Gen. 32:4-36:43
16.11.2013
Tetzaveh
Exo. 27:20-30:10
08.02.2014
Emor
Lev. 21:1–24:23
03.05.2014
Pinchas
Num. 25:10–30:1
12.07.2014
Nitzavim
Deut. 29:9-30:20
20.09.2014 ***
Vayeishev
Gen. 37:1–40:23
23.11.2013
Ki Tisa
Exo. 30:11-34:35
15.02.2014
Behar
Lev. 25:1-26:2
10.05.2014
Matot
Num. 30:2–32:42
19.07.2014
Vayelech
Deut. 31:1-30
20.09.2014 ***
Mikeitz
Gen. 41:1-44:17
30.11.2013
Vayakhel
Exo. 35:1-38:20
22.02.2014
Bechukotai
Lev. 26:3-27:34
17.05.2014
Massei
Num. 33:1–36:13
26.07.2014
Haazinu
Deut. 32:1-52
27.09.2014
Vayigash
Gen. 44:18-47:27
07.12.2013
Pekudei
Exo. 38:21-40:38
01.03.2013
   

V'Zot HaBerachah
Deut. 33:1-34:12

Vayechi
Gen. 47:28-50:26
14.12.2013
       
next
prev

www.jons.rs

Jevrejska opština Novi Sad, Jevrejska 11, 21000 Novi Sad
E-mail: jonovisad@sbb.rs
tel/fax: 021 423 882; 021 6 615 750
radno vreme 08 - 14